Palvelut

  • Puunkorjuun kokonaisurakointi
  • Ainespuun- sekä energiapuunkorjuu
  • Puutavaran hakkuu sekä harvesterilla että metsurityönä
  • Puutavaran metsäkuljetus
  • Metsämaanmuokkaus sekä metsä-äkeellä että kaivinkoneella
  • Metsän uudistaminen konekylvönä ja manuaalisesti istuttamalla
  • Muut metsänhoitotyöt metsurityönä
  • Tiestön kunnossapito
  • Tuhkalannoitus maalevityksenä.