Tietoja Meistä

H.A.Forest Oy:n toimitilat sijaitsevat Limingassa. Yrityksen toiminta ulottuu vuoteen 1995, jolloin Heikki Ahola aloitti metsäkoneurakoinnin toiminimellä. Yhtiömuoto muutettiin osakeyhtiöksi vuonna 2001.

Yhteistyökumppaneina on neljä paikallista yritystä: Metsä Aalto Oy, MT- Forest Oy, Koneurakointi A. Ahola Ky ja Metsäveljet Es-Ti Ay.

H.A.Forest Oy:n suurimmat asiakkaat ovat Stora Enso Oyj ja Metsähallitus. Yrityksemme on Stora Enso Oyj:n laajavastuinen Tähtiyritys. Muita asiakkaita ovat mm. metsänhoitoyhdistykset, OTSO, Forest Vital Oy ja yksityisiä metsänomistajia.

H.A. Forest Oy työllistää yhteistyökumppaneineen noin kolmekymmentä henkilöä. Korjaamme puuta kokonaisurakointina ja työlajiurakointina yhteensä kahdeksalla koneketjulla. Teemme metsänuudistusta metsä- äkeellä ja kylvölaitteella sekä kaivinkonemuokkauksena. Tuotamme myös manuaaliset metsänhoito- ja uudistamistyöt. Uusimpana työlajina meillä on tuhkan levitys metsän ravinteeksi.

H. A. Forest Oy:n toimintaa ohjaavina arvoina on lisäarvon tuottaminen asiakkaalle sekä sosiaalinen, ekologinen ja taloudellinen kannattavuus. Yrityksen toimintaa ohjaa toimintajärjestelmä. Toimintavat ovat kirjattu toimintakäsikirjaan. Yrityksemme on sitoutunut PEFC -sertifiointiin.

Kehitämme metsäalan toimintoja yhdessä asiakkaiden kanssa sekä laajalla sidosryhmäyhteistyöllä. Yrityksen toimintoja kehitetään yhdessä osaavan henkilökunnan kanssa.