Kattavat palvelut metsän parhaaksi

- yli kahden vuosikymmenen kokemuksella.

Harjoitamme aines- ja energiapuunkorjuuta sekä metsänhoitoa ja uudistamista Pohjois-Pohjamaalla. Olemme pohjois-suomalaisittain suuri puunkorjuuyritys.

H. A. Forest Oy:n toimintaa ohjaavina arvoina ovat sosiaalinen, ekologinen ja taloudellinen kestävyys sekä lisäarvon tuottaminen asiakkaalle. Näiden arvojen toteutumisen kautta saavutamme kannattavan liiketoiminnan pitkällä aikavälillä. Arvot ovat pohjana myös hyvälle yrityskulttuurille. Yrityksessä on käytössä toimintajärjestelmä, minkä toimintatavat on kirjattu toimintakäsikirjaan. Olemme sitoutuneet PEFC-sertifiointiin.

Kehitämme metsäalaa yhdessä asiakkaiden kanssa sekä laajalla sidosryhmäyhteistyöllä. Yrityksen toimintoja kehitetään osaavan henkilökunnan ja yhteistyökumppaneiden kanssa.

PEFC Sertifikaatti
Stora Enso logo

Kattavat metsäpalvelut

Metsäpalvelut

Ammattitaitoinen henkilöstö ja yhteistyökumppanit takaavat laadukkaat ja monipuoliset palvelut nykyaikaisella kalustolla.

Ammattitaitoinen henkilöstö ja nykyaikainen kalusto tuottavat monipuoliset metsäpalvelut

Korjaamme puuta kokonaisurakointina ja työlajiurakointina yhteensä 13 koneketjulla. Toteutamme metsäuudistusta metsä-äkeellä ja kylvölaitteella sekä kaivinkonemuokkauksena. Tuotamme myös manuaaliset metsänhoito- ja uudistamistyöt sekä leimikon suunnittelut.

  • Puunkorjuun kokonaisurakointi
  • Ainespuun- sekä energiapuunkorjuu
  • Puutavaran hakkuu sekä harvesterilla että metsurityönä
  • Puutavaran metsäkuljetus
  • Metsämaanmuokkaus sekä metsä-äkeellä että kaivinkoneella
  • Metsän uudistaminen konekylvönä ja manuaalisesti istuttamalla
  • Muut metsänhoitotyöt metsurityönä
  • Tiestön kunnossapito
  • Tuhkalannoitus maalevityksenä.
Hakattu puutavara odottaa korjuuta

Henkilöstö

H.A.Forest Oy työllistää yhteistyökumppaneineen lähes 50 henkilöä. Ammattitaidon varmistamiseksi edellytetään kaikilta harvesterin kuljettajilta luonnonhoitotutkinnon, työturvallisuus-, ensiapukurssin ja kasvinsuojelututkinnon ja uutena koulutuksena vuonna 2021 alkusammutuskortin suorittamista. Metsätraktorinkuljettajilta edellytetään työturvallisuus- ja ensiapukurssin sekä alkusammutuskortin suorittamista, muokkauskoneen kuljettajilta edellytetään edellä mainittujen lisäksi luonnonhoitotutkintoa. Ammattitaidon ylläpitämiseksi kuljettajat saavat koulutusta vuosittain tarpeen vaatiessa ja uusien vaatimusten mukaisesti. Uusien kuljettajien koulutus täydennetään vaatimusten mukaiseksi vuoden sisällä rekrytoinnista.

HEIKKI AHOLA

TOIMITUSJOHTAJA, MTI, EMBA

040 0188 058

MATTI RIMPELÄINEN

OPERAATTORI

050 591 4230

TOMMI KOSAMO

OPERAATTORI, MTI

040 7157 128

Tarinamme

Puuta korjataan koneellisesti nykyaikaisella harvesterilla eli hakkuukoneella

Heikki Ahola oli 18-vuotias nuorukainen, kun aloitti yritystoiminnan vuonna 1995 kuormatraktorin kuljettajana ja omistajana. Samaan aikaan alkoi myös kasvinviljely kotitilalla Limingassa. Ammattitaitoaan hän kehitti opiskelemalla maatalousoppilaitoksessa maatilatalouden perustutkinnon vuonna 1999 ja 2000-luvun alussa metsäkoneenkuljettajan ammattitutkinnon. Vuonna 1999 alkoi myös metsän uudistaminen äestämällä. Koska yritystoiminta laajeni jatkuvasti, vuonna 2001 Heikki näki ajankohtaiseksi yhtiömuodon muuttamisen toiminimestä osakeyhtiöksi. Vuonna 2003 yritys aloitti aines- ja energiapuun korjuun Stora Enso Oyj:lle. Bioenergiakäytön boomin myötä yrityksessä ryhdyttiin energiapuunkorjuuseen Siikalakeus mhy:lle vuonna 2004. Sopimus kesti viisi vuotta.

Heikki Aholan pitkäaikainen haave itsensä kehittämisestä toteutui, kun hän aloitti insinööriopinnot monimuoto-opiskeluna Rovaniemen ammattikorkeakoulussa. Metsätalousinsinööriksi hän valmistui vuonna 2012.

Vuosina 2010–2014 yritys tuotti korjuupalveluita ja metsänuudistamis- ja hoitotöitä yhteisyrityksen kautta. Kehitys johti siihen, että H.A.Forest Oy solmi Tähtiyrittäjyyssopimuksen Stora Enso Oyj:n kanssa vuonna 2014. Siitä lähtien H.A.Forest Oy on tuottanut yhteistyökumppaneineen monipuolisesti puunkorjuu-, metsänhoito-, metsänuudistamis- ja tiestön kunnossapito- sekä suunnittelupalveluita. Vuosina 2013–2018 H.A.Forest Oy on myös toiminut Metsähallituksen korjuuyrittäjänä. Vuonna 2013 aloitettiin uutena työlajina metsän terveys- ja ravinnelannoitus yhteistyössä Forest Vital Oy:n kanssa.

Vuosina 2017–2020 H. A. Forest Oy on ollut Stora Enso Oyj:n laajavastuinen Kultatähtiyrittäjä. Yhteistyökumppaneina ovat olleet Metsä Aalto Oy, MT Forest Oy ja Metsäpohjola Oy. Metsänuudistamistöitä tuotettiin Forest Vital Oy:lle. Yhteistyökumppaneiden kanssa työllistettiin reilut 30 henkilöä.

Vuonna 2021 olemme Stora Enso Oyj:n laajavastuinen tähtiyritys. Työllistämme yhteistyökumppaneiden kanssa lähes 50 henkilöä. Yhteistyökumppaneina toimivat edelleen Metsä Aalto Oy ja MT Forest Oy. Lisäksi teemme yhteistyötä M & O Harwester Ky:n ja SHL Kaivuu Oy:n kanssa.

Toimintaa ohjaavina arvoina ovat sosiaalinen, ekologinen ja taloudellinen kestävyys sekä lisäarvon tuottaminen asiakkaille. Näiden arvojen toteutumisen kautta saavutamme kannattavan liiketoiminnan pitkällä aikavälillä. Arvot ovat pohjana myös hyvälle yrityskulttuurille.

Yrityksessä on käytössä toimintajärjestelmä ja toimintatavat on kirjattu toimintakäsikirjaan. Olemme sitoutuneet PEFC-sertifiointiin.

Pääasiakkaamme Stora Enso Oyj:n Oulun paperitehtaan muutos kartonkitehtaaksi lisää puun käyttöä ja antaa tehtaalle vuosikymmeniksi lisää käyttöikää. Tämä näkyy H.A.Forest Oy:n toiminnassa lisääntyvinä korjuumäärinä ja pitkäjänteisempänä sekä tasaisempana työllisyytenä.

”Suomi seisoo edelleenkin tukevasti puujaloilla, kunhan kaikki oivaltavat sen!”

- Heikki Ahola, toimitusjohtaja